KONTAKT

44-207 Rybnik ,

ul. Lipowa 60

tel. (+48)   607992020

e-mail :

promex@promex.rybnik.pl

promexmd@wp.pl

44-207 Rybnik ,

ul. Lipowa 60

tel. (+48)  607992020

e-mail :

promex@promex.rybnik.pl

promexmd@wp.pl

Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest P.W. PROMEX Mirosław Dudek, 44-207 Rybnik , ul.Lipowa 60

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.